Stappenplan RES

Stappen naar oplevering RES 1.0

Op deze pagina vind je een overzicht van de stappen die wij doorlopen tot en met de indiening van de RES 1.0 bij het Rijk.

Technische fase
Tot en met september 2020

Technische fase

De 16 gemeenten, de Provincie, het waterschap en Enexis werken samen aan de concept RES. In deze fase onderzoeken we wat er technisch mogelijk is in Zuid-Limburg.

Maatschappelijke fase
Tot en met februari 2021

Maatschappelijke fase

Samen met volksvertegenwoordigers, regionale belanghebbenden, lokale belanghebbenden en inwoners bepalen we hoe wij de energietransitie in Zuid-Limburg willen vormgeven.

RES 1.0 vrijgeven voor besluitvorming
Maart 2021

RES 1.0 vrijgeven voor besluitvorming

De verantwoordelijk bestuurders in de regio geven de RES 1.0 vrij voor besluitvorming in de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg.

Besluitvorming definitieve RES 1.0
Maart – juni 2021

Besluitvorming definitieve RES 1.0

Uiterlijk 1 juli moeten alle zestien gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur de definitieve RES 1.0 hebben vastgesteld.

Indienen definitieve RES 1.0
Juli 2021

Indienen definitieve RES 1.0

Uiterlijk 1 juli 2021 moet de regio de RES 1.0 indienen bij het Rijk.

Opstellen van het uitvoeringsprogramma
Vanaf medio 2021

Opstellen van het uitvoeringsprogramma

De RES is een strategisch document waarin wij als regio onze doelstellingen formuleren. In het uitvoeringsprogramma formuleren wij welke acties er nodig zijn om deze doelstellingen te halen.

Samen keuzes maken

De RES is een samenwerking tussen inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. De RES verbindt partijen en kijkt naar moeilijke vraagstukken over gemeentegrenzen heen. Samen maken we betaalbare keuzes voor onze regio met oog voor sociale aspecten. We moeten zuiniger omgaan met energie. En de warmte en elektriciteit die we gebruiken moeten we (zelf) duurzaam opwekken. Daarbij is het belangrijk dat wij zorgvuldig omgaan met het waardevolle Zuid-Limburgse landschap. Goede voorbeelden zijn er gelukkig al volop. Alleen samen kunnen we werken aan een duurzaam Zuid-Limburg!

Bekijk het tijdspad
Duurzamer Zuid Limburg
© 2022
Created by LR Internet