Tijdspad

De RES 1.0 Zuid-Limburg

De RES 1.0 hebben we op 1 juli 2021 ingediend bij het Rijk. Dit is de eerste versie van de Regionale Energie Strategie voor Zuid-Limburg, maar zoals de 1.0 aangeeft, is dit niet de laatste. De RES is een levend document dat elke twee jaar wordt herzien. De figuur hieronder schetst het tijdspad tot 2030 en 2050.

Maatschappelijke fase
© 2024
Created by LR Internet