Tijdspad

De voortgang

De definitieve RES 1.0 dienen we in op 1 juli 2021 bij het Rijk. Dit is de eerste versie van de Regionale Energie Strategie, maar zoals de 1.0 aangeeft is dit niet het einde. De RES is een levend document dat elke twee jaar wordt herzien. We kijken welke nieuwe ontwikkelingen zich voordoen en kijken of en hoe wij deze kunnen meenemen in de geactualiseerde RES 2.0.

Technische fase

De RES werken we stap voor stap uit. Als Zuid-Limburg hebben we besloten om eerst inzichtelijk te maken wat er technisch mogelijk is. Dit noemen wij de technische fase. Hierin hebben wij onderzocht wat de technische mogelijkheden zijn op het gebied van besparing, het opwekken van duurzame elektriciteit en duurzame warmte. Deze fase heeft de concept RES opgeleverd die op 1 oktober 2020 is ingediend.

Wat is er technisch mogelijk

Maatschappelijke fase

Nu zitten we in de maatschappelijke fase. In deze fase gaan we, op basis van de technische mogelijkheden, onderzoeken wat we willen in de regio. Dit doen we samen met volksvertegenwoordigers zoals raadsleden en belangenorganisaties zoals natuurorganisaties en ondernemersorganisaties.

Hoe doen we dit?

Maatschappelijke fase
© 2022
Created by LR Internet