RES 1.0 Zuid-Limburg ingediend!

De RES regio Zuid-Limburg heeft op 1 juli de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) ingediend bij het Nationaal Programma RES (NP RES). Met een bod van 1.3 terawattuur (TWh) duurzaam opgewekte energie (zonne- en windenergie) draagt de RES Zuid-Limburg haar steentje bij aan de landelijke opgave van 35 TWh. Samen met de 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de Provincie Limburg, het Waterschap en Enexis is er hard gewerkt om te komen tot de RES 1.0. Dit strategische visie document is door alle gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap vastgesteld.

RES 1.0
Wij zijn trots dat de Zuid-Limburgse energiestrategie kan worden aangeboden aan bij het NP RES. Wil je het document of de publiekssamenvatting inzien? Dat kan hier.

Weloverwogen keuzes maken
In Zuid-Limburg gaan wij zorgvuldig om met ons waardevolle landschap. Daarom hebben wij als regio allereerst inzichtelijk gemaakt wat er technisch mogelijk is wat betreft het opwekken van duurzame energie. Op basis van het integrale, ruimtelijk realistisch scenario  zijn we tijd het bod van 1.3 TWh gekomen. We hebben in de regio veel grote daken: in stedelijke gebieden, op bedrijventerreinen en op agrarische gebouwen. Het heeft de voorkeur om zoveel mogelijk zonne-energie op daken op te wekken. Als Zuid-Limburg vinden wij namelijk dat wij ons steentje moeten bijdragen en willen kijken naar wat er wél kan. Met dit bod kunnen we de energietransitie in Zuid-Limburg zorgvuldig inpassen.

Toekomstbestendige energievoorziening
De RES 1.0 is een strategisch visiedocument. Hierin staan de ambities voor Zuid-Limburg beschreven. Op dit moment wordt er nagedacht over hoe wij ambities gaan realiseren. Daarbij hoort ook een landschappelijk verdiepingsonderzoek. Met dit onderzoek bekijken wij hoe wij het waardevolle landschap in stand kunnen houden, maar ook kunnen werken aan een toekomstbestendige en duurzame energievoorziening. De resultaten van dit onderzoek zullen worden verwerkt in de RES 2.0 in 2023.

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet