Ambities

Afspraken in de RES 1.0

Deze pagina geeft een overzicht van de ambities die geformuleerd zijn in de RES Zuid-Limburg 1.0. De RES is vastgesteld door de 16 gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Daarmee hebben de partijen ingestemd met de ambities uit de RES. 

Klik op de onderstaande knoppen om te lezen welke afspraken en ambities er in de RES 1.0 staan.

© 2023
Created by LR Internet