Ambities

Afspraken in de RES 1.0

Op deze pagina lees je een overzicht van de ambities die geformuleerd zijn in de RES 1.0. Op dit moment wordt de RES 1.0 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Aan hen wordt gevraagd om de RES vast te stellen. Daarmee committeren de partners zich aan de ambities uit de RES.

Klik op de onderstaande knoppen om te lezen welke afspraken en ambities er in de RES 1.0 staan.

© 2022
Created by LR Internet