Regionale Energie Strategie Zuid Limburg

Samen werken aan een duurzaam

Zuid-Limburg

De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de Provincie, het waterschap en Enexis werken samen aan een duurzaam Zuid-Limburg. Dit gebeurt in drie deelregio’s: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderzoeken we hoe we meer energie kunnen besparen, waar we duurzame elektriciteit kunnen opwekken met zon en wind en hoe we stap voor stap van het aardgas kunnen.

Het betrekken van belanghebbenden

De keuzes die wij in de Regionale Energie Strategie (RES) maken hebben invloed op ons allemaal. Ze hebben invloed op onze omgeving, maar bijvoorbeeld ook op bedrijven en woningeigenaren. Daarom betrekken wij maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners bij het maken van deze keuzes. Zo kunnen we kennis en ideeën uitwisselen en de wensen van onze omgeving meenemen in onze aanpak. Samen werken wij aan een duurzaam Zuid-Limburg.

Lees meer
Het betrekken van belanghebbenden

Regionale en lokale plannen

Klik op jouw gemeente 

In de RES maken wij afspraken over de verduurzaming van Zuid-Limburg op regionaal en strategisch niveau. De RES probeert het verduurzamingsproces in de regio te versnellen. In de RES worden geen afspraken gemaakt over lokale projecten, daar gaan de gemeenten over. Meer weten over de duurzaamheidsplannen van jouw gemeente?

© 2024
Created by LR Internet