Zuid-Limburg wil duurzaam opwekken op rijksgronden

De Zuid-Limburgse gemeenten hebben een brief ondertekend in het kader van het programma OER (Opwek Energie op Rijksgronden). Met deze ondertekening vragen zij om samen met het Rijk te starten met een potentiestudie, die moet in kaart brengen waar duurzame energie kan worden opgewekt op rijksgronden in Zuid-Limburg.

Voor Zuid-Limburg gaat het om gronden langs de snelwegen A2, A76 en A79, gronden bij de sluis Borgharen, het voormalig rangeerterrein van Prorail nabij Nuth en de terreinen van het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie in Brunssum. Deze terreinen hebben mogelijk ruimte waar opwek van duurzame zon- en windenergie kan worden gerealiseerd, voorbeelden hiervan zijn de bermen langs de snelweg.
 
De Zuid-Limburgse gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen, Stein, Beek, Meerssen, Maastricht, Eijsden-Margraten, Beekdaelen, Voerendaal, Simpelveld, Valkenburg aan de Geul en Brunssum en de Provincie Limburg hebben de brief ondertekend waarin zij toestemming geven voor de verkenning. Zij ondertekenen deze brief omdat de gronden zich in deze gemeenten bevinden.

De RES (Regionale Energiestrategie) Zuid-Limburg wil met deze onderzoeken in kaart brengen hoeveel potentie deze gebieden hebben voor duurzame opwek en hoeveel zij kunnen bijdragen aan het halen van het RES-bod voor onze regio. Dit als eerste stap op weg naar opwek van duurzame energie op rijksgronden in Zuid-Limburg.

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet