RES 1.0 vrijgegeven voor besluitvorming

Nadat in 2020 de conceptversie van de RES is ingediend bij het Rijk is er hard gewerkt aan de definitieve 1.0 versie. Op 15 maart 2021 heeft de stuurgroep RES Zuid-Limburg de RES 1.0 vrijgegeven voor besluitvorming. De RES wordt nu doorgeleid naar de colleges van de zestien gemeenten, de Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Zij zullen de RES 1.0 vervolgens ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Dit proces zal tot en met eind juni duren.

Nadat de RES 1.0 is voorgelegd aan de volksvertegenwoordigers zal deze worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Dit is de definitieve versie van de RES 1.0. Nadat deze is ingediend zullen wij ons opmaken voor het werk aan de RES 2.0.

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet