Participatie

Samen keuzes maken

De energietransitie heeft invloed op ons allemaal. Daarom betrekken wij verschillende groepen uit de regio. Want alleen door samen het gesprek aan te gaan kunnen we werken aan een duurzaam Zuid-Limburg.

Hoe doen we dat?

Regionaal

Bij de voorbereiding en de uitvoering van de RES Zuid-Limburg zijn verschillende regionale partijen betrokken. Dat zijn bijvoorbeeld de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Natuur, Visit Zuid-Limburg en Milieu Federatie Limburg. Deze partijen vertegenwoordigen hun achterban op regionale schaal. Zij praten mee in de klankbordgroep RES Zuid-Limburg. Op lokaal niveau worden uiteraard ook lokale partijen betrokken bij de energietransitie.

Regionaal overleg

Volksvertegenwoordigers

De rol van volksvertegenwoordigers is erg belangrijk. Door hen actief te betrekken, zorgen wij ervoor dat de wensen van inwoners zoveel als mogelijk worden meegenomen. Gemeenteraadsleden, leden van Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap worden op regionaal en lokaal niveau betrokken, bijvoorbeeld via webinars maar ook lokale informatiebijeenkomsten.

Lokaal niveau

Ook op lokaal niveau worden er partijen betrokken. Dit gebeurt via de gemeenten. Die lokale partijen zijn bijvoorbeeld bedrijven en onderwijsinstellingen. Ook worden inwoners op lokaal niveau bevraagd en op projectniveau betrokken, bijvoorbeeld bij nieuwe zon- en windprojecten in hun gemeente.

Lokaal niveau
© 2024
Created by LR Internet