Duurzame opwek

Bij de voorbereiding van de  RES 1.0 is zorgvuldig onderzocht waar mogelijkheden zijn voor de grootschalige opwek van wind- en zonne-energie (de zogenaamde ‘zoekgebieden’). Het inzicht wordt de komende tijd nog verder verfijnd waarbij rekening wordt gehouden met het waardevolle landschap van Zuid-Limburg. Met het bepalen van de zoekgebieden is er nog geen sprake van concrete projecten. In het vervolgproces onderzoeken gemeenten in overleg met inwoners waar windturbines en/of zonnevelden gerealiseerd zullen worden.

Op basis van onderzoeken en analyses denkt Zuid-Limburg in 2030 ca. 1,3 TWh (terawattuur) te kunnen bijdragen aan de landelijke opgave van 35 TWh. Een deel van deze opgave is al gerealiseerd in de regio. De projecten die nodig zijn voor de restopgave moeten in 2025 een vergunning hebben gekregen en in 2030 gerealiseerd zijn[MvD/H1] .

Duurzame opwek van energie
© 2024
Created by LR Internet