Participatie

De energietransitie heeft invloed op onze manier van leven en onze leefomgeving. Daarom willen we samen met regionale belanghebbenden en inwoners keuzes maken over hoe we energietransitie in Zuid-Limburg willen vormgeven. Belangrijk is daarbij dat inwoners zo vroeg mogelijk betrokken worden bij lokale zon- en windprojecten. 

Naast het goed betrekken van inwoners is het ook belangrijk dat de omgeving kan meeprofiteren op het moment dat er een zon- of windproject wordt gerealiseerd. In de RES staat dat wij streven naar 50% lokaal eigendom. Dat betekent dat 50% van de opbrengst van een project landt in de omgeving.

Participatie
© 2022
Created by LR Internet