Participatie

De energietransitie heeft invloed op onze manier van leven en onze leefomgeving. Daarom maken we samen met inwoners en andere regionale belanghebbenden keuzes over de energietransitie in Zuid-Limburg. Belangrijk is daarbij dat inwoners zo vroeg mogelijk betrokken worden bij lokale zon- en windprojecten.

Naast het goed betrekken van inwoners is het ook van belang dat de omgeving kan meeprofiteren op het moment dat er een zon- of windproject wordt gerealiseerd. In de RES staat dat wij streven naar 50% lokaal eigendom. Dat betekent dat 50% van de opbrengst van een project ten goede komt van de omgeving.

Participatie
© 2024
Created by LR Internet