Energie besparen

Alles wat je bespaart, hoef je niet op te wekken. Meer besparen betekent dat er uiteindelijk minder zon- en windenergie nodig is. We kunnen zo zuiniger omgaan met het waardevolle heuvellandschap in Zuid-Limburg. Besparen zorgt bovendien voor een lagere energierekening.

Door energiebesparingsmaatregelen zal de energievraag in de gebouwde omgeving waarschijnlijk afnemen. Dat geldt vooral voor de warmtevraag, die tot 2030 met ca. 18% kan dalen. Het maken van een prognose voor de elektriciteitsvraag is wat lastiger, omdat deze mede bepaald wordt door de toenemende vraag voor bijvoorbeeld elektrische auto’s en warmtepompen.

We gaan energie besparen door:

  • maatschappelijk vastgoed zoals gemeentelijke gebouwen te verduurzamen;
  • particulieren en bedrijven te ondersteunen bij het verduurzamen van hun panden. Dat doen we door informatievoorziening, subsidies/leningen en het uitvoeren van besparingsprojecten.
Verwarmen zonder aardgas
© 2024
Created by LR Internet