Energie besparen

De basis van de RES Zuid-Limburg is: alles wat je bespaart hoef je niet op te wekken. We kiezen voor een gebalanceerde aanpak, meer besparen betekent uiteindelijk ook minder duurzame opwek door middel van zon- en windenergie. Hierdoor gaan we zorgvuldig om met ons waardevolle heuvellandschap in Zuid-Limburg.

De totale energievraag in de gebouwde omgeving zal naar verwachting afnemen. Dat geldt met name voor de warmtevraag die tot 2030 met ca. 18% afneemt. Het maken van een prognose voor de elektriciteitsvraag is wat lastiger, omdat deze mede bepaald wordt door de toenemende vraag naar elektriciteit (voor bijvoorbeeld elektrische auto’s).

We gaan energie besparen door:

  • in te zetten op besparingsprojecten voor woningen, publieke dienstverlening en commerciële dienstverlening;
  • verduurzaming van het eigen gemeentelijk vastgoed;
  • particulieren en bedrijven te ondersteunen bij het verduurzamen door middel van informatievoorziening, maar ook subsidies.
Verwarmen zonder aardgas
© 2022
Created by LR Internet