Duurzame warmte

In de RES kijken we naar het opwekken van duurzame warmte in de gebouwde omgeving. Hiermee bedoelen we huizen, kantoren en openbare gebouwen. Hiervoor zijn de warmtevraag, het warmteaanbod en de infrastructuur van warmte voor Zuid-Limburg in kaart gebracht.

In de RES 1.0 hebben we een eerste verkenning verricht op welke manier en met welke technieken we in de warmtevraag voor onze regio kunnen voorzien. Elke warmtebron heeft in meer of minder mate potentie voor onze regio. Het gaat hierbij om de volgende bronnen:

  • Restwarmte: Met name lokaal kansrijk, Chemelot is hierin een belangrijke potentiële bovengemeentelijke warmtebron. Ingeschat wordt dat er voldoende restwarmte is om 70.000 tot 130.000 woningen te verwarmen.
  • Geothermie: De potentie hiervan is op dit moment nog onduidelijk. In 2021 wordt door TNO/ECN in het onderzoeksprogramma SCAN de potentie van geothermie in de provincie Limburg in kaart gebracht.
  • Bodemenergie en WKO: De potentie van bodemenergie en WKO is op dit moment nog onduidelijk en zal daarom verder worden onderzocht.
  • Aquathermie: Hiervoor is de potentie in Zuid-Limburg beperkt. Op lokaal niveau zijn kleinschalige initiatieven denkbaar.
  • Groengas: Tot 2030 is in er Zuid-Limburg slechts weinig groengas beschikbaar. Mogelijk kan deze bron in de toekomst (tot 2050) wel een belangrijke rol gaan spelen in de warmtetransitie.
  • Waterstof: De potentie van waterstof is tot 2030 zeer beperkt. Voor de gebouwde omgeving is de toepassing van waterstof voorlopig geen optie.
Duurzame warmte
© 2022
Created by LR Internet